TC23022663 | Bánh Răng (34 răng) L4508

Liên hệ

TC23022663

Bánh răng biên độ L4508

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng Trọng lượng (Kg)
130 TC230-22663 Bánh răng (34 răng) GEAR 34 01 0,98
Trọng lượng 0.98 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY