TC23022612 | Bánh Răng (22 răng) L4508

Liên hệ

TC23022612

Bánh răng biên độ L4508

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng Trọng lượng (Kg)
060 TC230-22612 Bánh răng biên độ (22 răng) GEAR 22 01 0,445
Trọng lượng 0.445 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY