TC22026712 | Trục (RH) Bánh Răng L3408

Liên hệ

TC22026712

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : L3108,L3408

STT Mã  Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
010 TC220-26712 Trục (RH) bánh răng GEAR SHAFT DIFF (RH) 01 1,9
Trọng lượng 1.9 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY