TA04023705 | Trục PTO L4508

436 Lượt xem

Liên hệ

TA04023705

Trục PTO kubota L4508

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
150 TA040-23705 Trục PTO SHAFT PTO => 53991 01 2,1
Trọng lượng 2.1 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY