SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : NSPU-68C,SPV-6CMD

Nhựa tay cấy NSPU68C

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
020 PR151-47133 Nhựa tay cấy PATH SEEDL 06 0,098
Trọng lượng 0.098 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY