[WSMDC60] HỘP SỐ

4.9/5 - (7 bình chọn)

I.CẤU TRÚC CỦA HỘP SỐ

1.CẤU TRÚC

(1) Bánh xích dẫn động
(2) Bánh răng 14T
(3) Trục ra HST
(4) Bánh răng 25T
(5) Bánh răng 40T-45T
(6) Pit-tông hãm bên phải
(7) Trục cầu xe
(8) Bánh răng 19T-24T
(9) Trục đầu tiên
(10) Bánh răng 16T bộ điều khiển
khớp ly hợp
(11) Pit-tông hãm bên trái
(12) Trục điều khiển khớp ly hợp
(13) Bánh răng 16T-35T
(14) Trục trung gian
(15) Bánh răng 39T
(16) Càng phanh (thắng) tay
(17) Đĩa phanh (thắng) tay
(18) Vành tì
(19) Đĩa phanh (thắng)

Số 0 (Khi truyền động về phía trước)
Công suất đầu ra từ HST được truyền từ bánh răng 14T (2) đến bánh răng 25T (4).Bánh răng 14T (2) trong bộ khớp nối sẽ khớp với bánh răng 25T (4). Công suất được truyền từ bánh răng 25T (4) đến trục đầu tiên (9), và đến các bánh răng phụ 19T-24T (8). (Hình minh họa cặp bánh răng thể hiện vị trí tốc độ chậm của cần số phụ.).
Công suất được truyền từ bánh răng 19T-24T (8) tới bánh răng 40T-45T (5). Khi truyền động về phía trước, bánh răng 16T bộ điều khiển khớp ly hợp phải và trái (10) nối với bánh răng 40T-45T (5). Công suất truyền từ bánh răng 40T-45T (5) được truyền qua bánh răng 16T bộ điều khiển khớp ly hợp trái và phải (10) đến bánh răng 16T-35T trái và phải (13), bánh răng 39T (15), bán trục (7), và đến bắng răng truyền động xích lăn (1).

Nguyên lý ngắt truyền động của bộ ly hợp
Tác động cần lái về bên trái hoặc bên phải, để cho dầu chảy vào trong các pit-tông hãm (6) (11), sau đó các pit-tông hãm (6) (11) sẽ được di chuyển. Pit-tông hãm (6) sẽ làm di chuyển vành tì (18) và bánh răng 16T bộ điều khiển khớp ly hợp (10). Bánh răng 16T bộ điều khiển khớp ly hợp (10) và bánh răng 40T-45T (5) được tháo rời ra và bộ điều khiển khớp ly hợp sẽ chuyển sang OFF (TẮT). Do vậy, công suất truyền cho trục trung gian (14) bị cắt.
Nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh lái
Tác động cần lái khi bộ điều khiển ly hợp ở trạng thái OFF (TẮT) tăng thêm áp suất dầu trong pit-tông hãm bên phải (6). Pit-tông hãm bên phải (6) đẩy vành tì (18) mạnh để tạo áp lực lên các đĩa phanh, kết quả là, bánh răng 16T bộ điều khiển khớp ly hợp bên phải sẽ cố định để bánh răng truyền động xích lăn bên phải (1) ngưng hoàn toàn. Sau đó bộ phanh lái bên phải được khởi động. Áp suất dầu lên pit-tông hãm bên phải (6) phụ thuộc vào góc nghiêng của cần lái. Những góc lớn hơn dẫn đến áp lực dầu cao hơn.

phanh (thắng) ở trạng thái ON (MỞ)
(5) Bánh răng 40T-45T
(6) Pit-tông hãm bên phải
(10) Bánh răng 16T bộ điều khiển khớp ly hợp
(18) Vành tì
(19) Đĩa phanh
Vị trí tốc độ cao
(5) Bánh răng 40T-45T
(8) Bánh răng 19T-24T
Vị trí tốc độ thấp
(5) Bánh răng 40T-45T
(8) Bánh răng 19T-24T
Phanh (thắng) Tay Ở Vị Trí ON (MỞ)
(5) Bánh răng 40T-45T
(8) Bánh răng 19T-24T
(16) Càng phanh tay
(17) Đĩa phanh tay

II.BẢO DƯỠNG

1.HỆ THỐNG BÁNH XÍCH

Xích lăn
1. Nâng khung xe.
2. Tháo tấm khóa chống xoay (3) và chốt chặn (2) trên bu-lông căng xích lăn (1).
3. Nới lỏng hết cỡ bu-lông căng xích lăn (1).
4. Tháo bộ phận dẫn hướng xích lăn trước và sau.
5. Sử dụng một thanh v.v… tháo xích lăn (4) khỏi trục lăn căng xích lăn (bánh sau) (5), tháo nó khỏi bánh xích truyền động xích lăn và sau đó tháo xích lăn.
(Khi lắp vào)
• Với thân được kích lên, điều chỉnh độ căng của xích lăn (4). (Xem phần Bảo trì: Điều chỉnh độ căng của xích lăn trên trang 1-S38.)
(1) Bu-lông căng xích lăn
(2) Chốt chặn
(3) Tấm khóa chống xoay
(4) Xích lăn
(5) Trục lăn căng xích lăn (bánh xe sau)

Khe hở giữa xích lăn và trục lăn xích thứ tư Thông số kỹ thuật nhà sản xuất 10 đến 15 mm
Bộ phận dẫn hướng xích lăn
1. Nâng khung máy.
2. Sau khi nới lỏng bu-lông tăng đưa của bánh xích, tháo các bu-lông lắp ráp (4) của bộ phận dẫn hướng bánh xích sau (2) và sau đó tháo bộ phận dẫn hướng bánh xích sau (2).
3. Tháo các bu-lông lắp ráp (3) của bộ phận dẫn hướng bánh xích trước (1) và tháo các bộ phận dẫn hướng bánh xích (1).
(Khi ráp lại)
• Xác định vị trí của bộ phận dẫn hướng bánh xích trước và sau (1) (2) ,do có sự khác nhau về hình dạng.
• Sử dụng keo 262 để lắp các bu-lông (3), (4) vào bộ phận dẫn hướng bánh xích.
(1) Bộ phận dẫn hướng bánh xích trước
(2) Bộ phận dẫn hướng bánh xích sau
(3) Bu-lông
(4) Bu-lông
Ống lăn bánh xích 180
1. Tháo xích lăn và các bộ phận dẫn hướng bánh xích trước, sau.
2. Tháo bu-lông lắp ráp ống lăn bánh xích (12) bên trong khung bánh xích và tháo ống lăn bánh xích (1) thành từng bộ phận riêng biệt.
(Khi ráp lại)
• Tra dầu mỡ vào khoảng trống bên trong bạc đạn (3).
• Tra dầu mỡ sau khi vệ sinh bụi bẩn xung quanh mép và bên ngoài của phớt dầu (6).
• Lắp phớt dầu (6) bằng cách sử dụng dụng cụ lắp ráp. Phớt dầu bên trong và bên ngoài nên được lắp riêng biệt và theo chiều ngang. Chắc chắn rằng mép không bị xoắn. Đẩy phớt dầu từ bên ngoài vào hết con lăn bánh xích (7).
• Bôi keo 262 lên bu-lông (4) rồi xiết chặt.
• Tra dầu mỡ lên tất cả các phần gạch chéo trong hình vẽ bên dưới và sau đó bôi dầu mỡ vào vòng chữ O của nút (10) và lắp ráp.
• Bôi keo 262 lên bu-lông lắp ráp ống lăn bánh xích (12) bên trong khung bánh xích và xiết chặt.
(1) Ống lăn bánh xích
(12) Bu-lông
2) Vành đai
(3) Bạc đạn
(4) Bu-lông
(5) Trục ống lăn bánh xích
(6) Phớt dầu
(7) Ống lăn bánh xích
(8) Vành tỳ trục
(9) Long đền dẹp
(10) Nút
(11) Vòng chặn bên trong
(12) Bu-lông
Ống lăn đỡ xích
1. Nới lỏng bu-lông tăng đưa của bánh xích.
2. Tháo bu-lông lắp ráp ống lăn bánh xích (12) bên trong khung bánh xích và tháo ống lăn bánh xích (1) thành từng bộ phận riêng biệt.
(Khi ráp lại)
• Tra dầu mỡ vào khoảng trống bên trong bạc đạn (3).
• Tra dầu mỡ sau khi vệ sinh bụi xung quanh mép và bên ngoài của phốt dầu (6).
• Lắp phốt dầu (6) bằng cách sử dụng dụng cụ lắp ráp. Phốt dầu bên trong và bên ngoài nên được lắp riêng biệt và theo chiều ngang. Đảm bảo mép không bị xoắn. Đẩy phốt dầu từ bên ngoài vào hết ống lăn đỡ xích (7).
• Không tra mỡ hay dầu vào mặt ngoài của phốt dầu (6) bên ngoài và bên trong.
(Khi bôi dầu mỡ bằng ống bơm, phốt dầu (6) bên ngoài có thể trào khỏi ống lăn đỡ xích (7).)
• Tra ốc vít để khóa dây đai với bu-lông (4) và siết chặt.
• Tra dầu mỡ lên tất cả các phần gạch chéo trong hình vẽ bên dưới và sau đó bôi dầu mỡ vào vòng chữ O của nút (10) và lắp ráp.
• Bôi keo 262 lên bu-lông lắp ráp ống lăn đỡ xích (12) bên trong khung bánh xích và xiết chặt.
(1) Ống lăn đỡ xích
(12) Bu-lông
(2) Vành đai
(3) Bạc đạn
(4) Bu-lông
(5) Trục ống lăn đỡ xích
(6) Phớt dầu
(7) Ống lăn đỡ xích
(8) Vành tỳ trục
(9) Long đền dẹp
(10) Nút
(11) Vòng chặn bên trong
(12) Bu-lông
Con lăn căng 255 (Bánh xe sau)
1. Tháo rời xích lăn.
2. Tháo con lăn tăng đưa của bánh xích (1) và tăng đưa thành từng bộ phận riêng biệt.
⛔️ QUAN TRỌNG
• Khi ráp lại đai ốc (8), xác định vị trí bề mặt bị lệch (A) của đai ốc (8) để cân chỉnh lên xuống một lần nữa trục con lăn tăng đưa của bánh xích (9).
(Khi ráp lại)
• Tra dầu mỡ vào khoảng trống bên trong trục (12). Tra dầu mỡ sau khi vệ sinh bụi xung quanh mép và bên ngoài của phốt dầu (11).
• Lắp phốt dầu (11) bằng cách sử dụng dụng cụ lắp ráp. Đẩy phốt dầu từ bên ngoài vào hết con lăn tăng đưa của bánh xích (1).
• ra ốc vít để khóa dây đai với bu-lông lắp ráp con lăn tăng đưa của bánh xích (14) và xiết chặt.
• Tra dầu mỡ lên tất cả các phần gạch chéo trong hình vẽ bên dưới và sau đó bôi dầu mỡ vào vòng chữ O của nút (15) và lắp ráp.
• Tra dầu mỡ vào phần bề mặt (a) để tiếp xúc với phần cuối an toàn.
(1) Con lăn tăng đưa của bánh xích
(2) Bu-lông tăng đưa của bánh xích
(3) Đóng đĩa khóa
(4) Miếng đệm
(5) Vòng đệm
(6) Bu-lông
(7) Kẹp
(8) Đai ốc

Mômen xoắn xiết chặt Bu-lông lắp ráp con lăn căng tăng đưa Từ 39,2 đến 64,7 N-m
Từ 4,00 đến 6,00 kgf-m

(1) Con lăn tăng đưa của bánh xích
(2) Bu-lông tăng đưa của bánh xích
(3) Đóng đĩa khóa
(4) Miếng đệm
(5) Vòng đệm
(6) Bu-lông
(7) Kẹp
(8) Đai ốc
(9) Trục con lăn tăng đưa của bánh xích
(10) Vành đai
(11) Phớt dầu
(12) Bạc đạn
(13) Long đền dẹp
(14) Bu-lông lắp ráp con lăn tăng đưa của bánh xích
(15) Nút
(16) Vòng chặn bên trong
(A) Bề mặt nghiêng

2.HỘP SỐ TRUYỀN ĐỘNG

Tháo bên trái của hộp số
1. Tháo cụm bộ phận gặt và băng tải cấp liệu.
2. Tháo xích lăn.
3. Xả nhớt bộ phận truyền động và nhớt bình thủy lực.
4. Tháo dây đai truyền động di chuyển (truyền động) (1)
5. Tháo pu-li truyền động HST (2).
6. Tháo ống hồi lưu 1 (6) ống hồi lưu 2 (5) và ống (7) của bộ thủy lực xoay (4).
7. Tháo giá giữ trục bánh xe (8).
8. Tháo hộp thắng (10).
9. Đặt đồ gá lắp ráp lò xo bộ ly hợp thiết bị lái (11) và tháo vòng chặn trục bánh xe (12).
10. Tháo đồ gá lắp ráp (11), vòng đai bên ngoài (vòng đai có đường kính bên trong nhỏ hơn) và vòng đai bên trong lò xo hồi bộ ly hợp thiết bị lái (vòng đai có đường kính bên trong lớn hơn).
(Khi lắp vào)
• Tra lốc-tít vào đai ốc lắp ráp pu-li truyền động HST (3) rồi siết chặt.
• Tra lốc-tít vào bu-lông lắp ráp giá giữ trục bánh xe (9) rồi siết chặt.
• Trước khi lắp ráp lại, tra mỡ bôi trơn vào vòng chữ O của hộp thắng (10) để tránh hỏng hóc.
• Khi lắp ráp hộp thắng (10), đặt cần sang số phụ ở vị trí thắng tay, và trong khi quay hộp thắng, cân chỉnh phần đối tiếp răng của đĩa thắng và rãnh then bánh răng 16 răng của thiết bị lái rồi lắp hộp thắng (10). Không nên sử dụng búa để lắp ráp.
• Định vị công cụ lắp ráp (11) cho vòng chặn (12) và đẩy lò xo hồi bộ ly hợp thiết bị lái vào và lắp vòng chặn.
(Để biết thêm thông tin về công cụ cài đặt, xem trang G-14)
(1) Dây đai truyền động di chuyển
(truyền động)
(2) Pu-li truyền động HST
(3) Đai ốc
(4) Thiết bị thủy lực định hướng
(5) Ống hồi lưu 2
(6) Ống hồi lưu 1
(7) Ống
(8) Giá giữ trục
(9) Bu-lông
(10) Hộp thắng
(11) Đồ gá giữ
(12) Vòng chặn bên ngoài

Mômen xoắn siết chặt Đai ốc lắp ráp puli truyền động HST 59 đến 61 N-m
6,0 đến 6,2 kgf-m
Mômen xoắn siết chặt Bu-lông lắp ráp giá giữ trục 39,2 đến 53,9 N-m
4,0 đến 5,5 Kgf-m

(13) Bu-lông
(14) Hộp số phía bên phải
(15) Đường nhớt
(16) Vấu thắng tay
(17) Đĩa thắng tay
11. Tháo hai bu-lông lắp ráp khung chính (13).
12. Tháo bu-lông lắp ráp hộp ở phía bên trái của bộ phận truyền động.
13. Tháo cả cụm hộp ở bên trái của bộ phận truyền động và cụm trục khỏi hộp bên phải của bộ phận truyền động (14).
(Khi lắp vào)
• Tra một lớp mỏng đệm keo vào đệm hoặc bề mặt đối tiếp của hộp số.
• Tra chất lỏng làm chặt khóa vít vào bu-lông lắp ráp khung chính (13).
• Không để đệm keo chảy theo vào đường nhớt (15).

(13) Bu-lông
(14) Hộp số phía bên phải
(15) Đường nhớt
(16) Vấu thắng tay
(17) Đĩa thắng tay

Tháo dỡ hộp truyền động
Hộp truyền động có thể được tháo dỡ như hình vẽ bên dưới.

(1) Hộp truyền động bên phải
(2) Bánh răng 14T
(3) Cần sang số phụ
(4) Trục đầu tiên
(5) Trục điều khiển khớp ly hợp
(6) Trục trung gian
(7) Hộp phanh bên trái
(8) Pit-tông hãm bên trái
(9) Bạc đạn dài
(10) Vành tì
(11) Hộp truyền động bên trái
(12) Trục cầu xe
(13) Đế bánh răng truyền động xích lăn
(14) Bánh răng truyền động xích lăn

(Khi ráp lại)
• Tra dầu vào pit-tông hãm (1), vòng chữ O (2) và phần chuyển động của hộp truyền động (3) trước khi lắp ráp lại pit-tông hãm (1).
• Khi lắp ráp lại bạc đạn chặn dài (4), hướng nắp (5) nên được quay về phía pit-tông hãm (1).
• Bề mặt A (6) của bạc đạn chặn dài (4) nên được quay về phía vành tì (7).
(1) Pit-tông hãm
(2) Vòng chữ O
(3) Hộp truyền động
(4) Bạc đạn chặn dài
(5) Nắp
(6) Bề mặt A
(7) Vành tì

Phớt nhớt trục cầu xe
1. Tháo bu-lông lắp ráp (6) của bánh răng truyền động xích lăn (1), và tháo bánh răng truyền động xích lăn (1).
2. Tháo bu-lông lắp ráp (3) của phần lồi bánh răng truyền động xích phớt (2), và tháo phần lồi bánh răng truyền động xích lăn (2).
3. Tháo phớt nhớt (10).
(Khi ráp lại)
• Tra mỡ bôi trơn vào phớt nhớt (10) và vòng chữ O (7) trước khi lắp ráp lại để tránh nguy hiểm.
• Chắc chắn rằng vòng đệm (11) và phe chặn (8) cũng như miếng đệm được đạt đúng vị trí của nó trước khi lắp lại phớt nhớt (10).
• Phớt nhớt bên ngoài và bên trong (10) nên được lắp đặt riêng biệt và chắc chắn. (Lắp đặt phớt nhớt bên ngoài cho đến khi chạm tới vòng chặn bên trong (8), và lắp đặt phớt nhớt bên trong nằm\ ngang cho đến khi chạm vào vành đai (11) một cách chắc chắn.)
• Tra mỡ bôi trơn vào vùng đệm cao su (4) và phần (A).
• Lắp vòng đệm (5).
• Tra ốc vít khóa dây đai với bu-lông lắp ráp (6) của bánh răng truyền động xích lăn (1) và những bu-lông lắp ráp (3) của phần lồi bánh răng truyền động xích lăn (2) và xiết chặt.
(1) Bánh răng truyền động xích lăn
(2) Phần lồi bánh răng truyền động xích
lăn
(3) Bu-lông
(4) Vùng đệm cao su
(5) Vòng đệm
(6) Bu-lông
(7) Vòng chữ O
(8) Phe chặn
(9) Bạc đạn
(10) Phớt nhớt
(11) Vòng đệm
(A) Phần được tra mỡ bôi trơn
Don`t copy text!