3235371890 | Chốt 3 Điểm L4508

1 Lượt xem

Liên hệ

3235371890

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : L3108,L3408,L4508

Chốt 3 điểm L4508

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
080 32353-71890 Chốt 3 điểm PIN 02 0,041
Trọng lượng 0.041 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY