1J88764420 | Thanh Tăng Diamo L4018

187 Lượt xem

Liên hệ

1J88764420

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : L3218,L4018,L5018

Thanh tăng diamo L4018

STT Tên (vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
010 1J887-64420 Thanh tăng diamo STAY DYNAMO 01 0,095
Trọng lượng 0.095 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY