CẦN VÀO SỐ M704K

CHẠC GẠT SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT FORK CHẠC GẠT SỐ CON THOI / SHUTTLE SHIFT FORK BIÊN ĐỘ GẠT SỐ / RANGE GEAR SHIFT FORK CHẠC GẠT VI SAI / REAR DIFFERENTIAL LOCK FORK Áp dụng cho Serial : <=7006881 trở về trước CHẠC GẠT VI SAI / REAR DIFFERENTIAL LOCK FORK Áp…

HỆ THỐNG LY HỢP M704K

HỘP LI HỢP / CLUTCH HOUSING HỘP SỐ CON THOI / SHUTTLE GEAR CASE NẮP ĐẬY SỐ / SHIFT COVER HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASE NẮP ĐẬY SAU / TRANSMISSION COVER REAR HỘP TRỤC SAU PHẢI / REAR AXLE CASE RH HỘP TRỤC SAU TRÁI / REAR AXLE CASE LH KHỚP LY HỢP /…

HỆ THỐNG ĐIỆN M704K

MÁY PHÁT ĐIỆN / ALTERNATOR BỘ KHỞI ĐỘNG / STARTER ẮC QUY / BATTERY CÔNG TẮC ĐỘNG CƠ / SWITCH ENGINE CÔNG TẮC TRƯỚC / SWITCH FRONT CÔNG TẮC SAU / SWITCH REAR CÔNG TẮC CHÍNH / SWITCH PANEL RƠ LE / RELAY  BẢNG ĐIỆN / PANEL ĐÈN TRƯỚC / HEAD LIGHT LINH KIỆN ĐÈN…

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU M704K

BÌNH NHIÊN LIỆU / FUEL TANK ỐNG NHIÊN LIỆU (trước) / FUEL PIPE (front) ỐNG NHIÊN LIỆU (sau) / FUEL PIPE (rear) CỐC TÁCH NƯỚC / SEPARATOR LINH KIỆN CỐC TÁCH NƯỚC / SEPARATOR PART

Posted in Sách minh họa phụ tùng | K-PAD Online

ĐỘNG CƠ M704K

CÁC TE / CRANKCASE BỂ DẦU / OIL PAN NẮP XILANH / CYLINDER HEAD HỘP SỐ / GEAR CASE NẮP ĐẦU / HEAD COVER TRỤC CAM / CAMSHAFT PISTON VÀ TAY BIÊN / PISTON AND CRANKSHAFT BÁNH ĐÀ / FLYWHEEL BỘ ĐIỀU CHỈNH CẦN BẰNG / BALANCER BƠM PHUN / INJECTION PUMP BỘ ĐIỀU CHỈNH…

NẮP ĐẬY MÁY M6040

LƯỚI TẢN NHIỆT / FRONT GRILLE NẮP PHÍA TRÊN / HOOD UPPER NẮP LÓT CAO SU CA PÔ / HOOD BONNET UPPER BỘ THỤT NẮP TRÊN / HOOD BONNET DAMPER GIÁ ĐỠ NẮP / BONNET LOCK BAO CẠNH / HOOD SIDE COVER GIÁ ĐỠ NẮP CA PÔ / BONNET SUPPORT  Áp dụng cho Serial :…