NẮP ĐẬY MÁY L4018

LƯỚI TẢN NHIỆT TRƯỚC / FRONT GRILLE NẮP ĐẬY TRƯỚC / FRONT SUPPORT NẮP PHÍA TRÊN / HOOD UPPER BỘ GIẢM XÓC MUI / HOOD DAMPER BAO CẠNH / SIDE COVER CỬA THÔNG GIÓ / SHUTTER PLATE NẮP ĐẬY SAU / HOOD REAR GƯƠNG CHIẾU HẬU / REARVIEW MIRROR BỘ GIẢM CHẤN / FENDER TẤM…

HỆ THỐNG THỦY LỰC L4018

BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMP LINH KIỆN BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMP PART ỐNG DẪN DẦU THỦY LỰC / HYDRAULIC OIL LINE ỐNG CẤP THỦY LỰC / HYDRAULIC OIL LINE ĐƯỜNG DẦU THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMP LINE HỘP XI LANH THỦY LỰC / HYDRAULIC CYLINDER CASE NẮP XI LANH THỦY LỰC /…

TRỤC BÁNH TRƯỚC L4018

KHUNG CẦU TRƯỚC / FRONT AXLE FRAME TRỤC TRUYỀN ĐỘNG / PROPELLER SHAFT TRỤC LÁI BÁNH XE TRƯỚC / FRONT WHEEL DRIVE SHAFT VỎ VI SAI TRƯỚC / FRONT DIFFERENTIAL CASE BỆ GỐI VI SAI TRƯỚC / FRONT DIFFERENTIAL CASE HOLDER BÁNH RĂNG NÓN / BEVEL GEAR FRONT BỘ VI SAI / DIFFERENTIAL FRONT HỘP…

TRỤC BÁNH SAU L4018

TRỤC SAU TRÁI / REAR EXLE LH TRỤC SAU PHẢI / REAR EXLE RH PHANH TRÁI / BRAKE LH PHANH PHẢI / BRAKE RH TAY PHANH / BRAKE ROD BÀN ĐẠP PHANH / BRAKE PEDAL CẦN ĐẨY GUỐC PHANH / PARKING BRAKE LEVER

CẦN ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ L4018

CHẠC GẠT SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT FORK CHẠC GẠT SỐ CON THOI / SHUTTLE SHIFT FORK BIÊN ĐỘ CHẠC GẠT SỐ / RANGE GEAR SHIFT FORK CHẠC GẠT SỐ PTO / PTO GEAR SHIFT FORK CHẠC GẠT KHÓA BỘ VI SAI / DIFFERENTIAL LOCK SHIFT FORK CẦN SANG SỐ CHÍNH / MAIN GEAR…

HỆ THỐNG LY HỢP L4018

KHỚP LY HỢP / CLUTCH CẦN LY HỢP / CLUTCH LEVER BÀN ĐẠP LY HỢP / CLUTCH PEDAL HỘP LY HỢP / CLUTCH HOUSING HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASE TRỤC CHÍNH / MAIN SHAFT TRỤC GIỮA / COUNTER SHAFT TRỤC CON THOI / SHUTTLE SHAFT TRỤC ĐẢO CHIỀU / REVERSE SHAFT BIÊN ĐỘ TRỤC…

HỆ THỐNG ĐIỆN L4018

MÁY PHÁT ĐIỆN /  ALTERNATOR BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTER LINH KIỆN BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTER PART ỐNG THÔNG HƠI BỘ KHỞI ĐỘNG / BREATHER TUBE STARTER ẮC QUY / BATTERY CỤC TẮT MÁY / SOLENOID CÔNG TẮC / SWITCH CÔNG TẮC CẢM BIẾN / SWITCH SENSOR BẢNG ĐIỆN / PANEL LINH…