TÙY CHỌN B2440S

BỘ TRỤC TRUYỀN ĐỘNG / PROPELLER SHAFT KIT (Áp dụng cho Serial : <=33116 trở về trước) fdh BỘ TRỤC TRUYỀN ĐỘNG / PROPELLER SHAFT KIT (Áp dụng cho Serial : <=33117 trở đi) fdg

Posted in Chưa được phân loại

NẮP ĐẬY MÁY B2440S

LƯỚI TẢN NHIỆT PHÍA TRƯỚC / FRONT GRILLE day NẮP PHÍA TRÊN / HOOD UPPER gfd KHÓA NẮP CA PÔ / HOOD LOCK fdg BAO CẠNH / SIDE COVER gsdfg TRỤ TRỐNG GIỮA / CENTER PILLAR dsad NẮP BÀN ĐẠP / PANEL COVER hgfh GƯƠNG CHIẾU HẬU / REARVIEW MIRROR fdsf CẦN GẠT DẪN HƯỚNG…

HỆ THỐNG THỦY LỰC B2440S

BOT THỦY LỰC TAY LÁI / HYDRAULIC PUMP LINH KIỆN BOT THỦY LỰC TAY LÁI / HYDRAULIC PUMP PART BƠM THỦY LỰC / HYDRUAULIC PUMP LINH KIỆN BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMP PART ỐNG HÚT THỦY LỰC / HYDRAULIC OIL LINE ỐNG CẤP NƯỚC / HYDRAULIC PIPE ỐNG DẪN DẦU / HYDRAULIC OIL PIPE…

VẬN HÀNH B2440S

CẦN SANG SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT LEVER CẦN SANG SỐ THEO DẪY / RANGE GEAR SHIFT LEVER CẦN LÁI BÁNH XE TRƯỚC / FRONT WHEEL DRIVE LEVER CẦN GẠT SỐ PTO / PTO GEAR SHIFT LEVER CẦN ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC / HYDRAULIC CONTROL LEVER BÀN ĐẠP PHANH / BRAKE PEDAL BÀN ĐẠP…