6C35658330 | Lọc Dầu Nhiên Liệu B2420

Liên hệ

6C35658330

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : B2140,B2420,B2440

Lọc dầu B2420

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
040 6C356-58330 Lọc dầu FILTER 01 0,032
Trọng lượng 0.032 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY