5T07269190 | Tay Lắc Sàng DC70

Liên hệ

5T07269190

Tay lắc sàng kubota DC60,DC700

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
010 5T072-69190 Tay lắc sàng ARM SHAKING 02

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY