5K10131690 | Nhông Hình Côn

Liên hệ

5K10131690

Nhông Hình côn

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
060 5K101-31690 Nhông hình côn GEAR BEVEL 01 0,090

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY