3415014840 | Lò Xo Bi Tỳ Côn L3408

Liên hệ

3415014840

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : L3108,L3408

Vòng bi tỳ côn kubota L3408

STT Mã Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
070 34150-14840 Lò xo bi tỳ côn SPRING 01 0,01
Trọng lượng 0.01 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY